logo.jpeg

Profilni sistem u čeliku i nehrđajućm čeliku, izolirani i neizolirani sa termalnim mostom i protupožarni profili za staklena vrata, klizna vrata, zidove i fasadne sekcije.


STALPROFIL SISTEM SP 35000

SP 35000 • SP 55000 • SP 75000

Profilni sistem bez izolacije za unutrašnja zastakljena vrata,klizna vrata, pregradne zidove i prozorske sekcije


STALPROFIL SISTEM SP 56500

SP 56500 • SP 57000 • SP 58000 • SP 59000

Profilni sistem bez tremalnog mosta za vrata i ulazne sekcije,izložene prozorske particije i obješene fasade.


STALPROFIL SISTEM SP 76500

SP 76500 • SP 77000 • SP 79000 • SP 79000/750/15

Protupožarni profil s protupožarnom izoloranom jezgrom za staklena vrata, klizna vrata, pregradne zidove i prozorske sekcije.


STALPROFIL SISTEM SP 6000

SP 6000 • SP 60000

Profilni sistem sa termalnim mostom za zastakljene fasade, kose prozorske sekcije, zastakljene krovove.

securiipic.jpg

Mogućnost izrade jednokrilnih, dvokrilnih ili kliznih vrata sa dovratkom, nadvratkom u varijantama protivpožarnosti: EI30,EI60, EI90 ili EI120 min.

Odabir više vatrootpornih RAL-ova.Dostupna dodatna oprema, panic letve, read kontakt, elektro brave ili elektro prihvat.


Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II

rauchschutz.jpg

Dimnonepropusnost na svim varijantama protivpožarnosti: EI30,EI60, EI90 ili EI120 min
Gradska vijećnica Sarajevo

Ponsebno izdvajamo objekte na kojima su ugrađen ovaj tip protivpožarnih vrata, napravlen od STALPROFILA, sa vatrootpornim staklom.


centar.jpg
vjecnica.jpg