Impressum

Osnovne informacije:

Puni naziv firme: ZALMO DOO Mostar
Skraćeni naziv: Zalmo
Predstavnik društva: Haris Beganović
Adresa: Hamida Vuka 27, 88108 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 558 112
Fax: +387 36 558-111
E-mail: info@zalmo.ba
Web: https://zalmo.ba
MBS: 1-11188
JIB: 4227177400008

Vlasnička struktura:
 • Vedran Beganović 41%
 • Senad Zalihić 25%
 • Haris Beganović 17%
 • Žuljević Sanja 17%
Uprava:
 • Haris Beganović
  Pozicija: generalni direktor
Nadzorni odbor:
 • Vedran Beganović, dipl. oec., predsjednik
 • Senad Zalihić, član
 • Haris Beganović, član
 • Žuljević Sanja, član
Rukovodioci sektora:
 • Veldin Zalihić
  Rukovodilac tehničke službe
 • Amra Leto
  Rukovodilac finansijskog sektora
 • Muamer Terko, dipl. ing. mašinstva
  Rukovodilac proizvodnog sektora
 • Amar Demirović, dipl. ing. Mašinstva
  Rukovodilac sektora pripreme proizvodnje
 • Mirza Zalihić
  Poslovođa
 • Ćorić Dževad, dipl. oec.
  Rukovodilac komercijalnog sektora

Poslovnice i prodajni predstavnici

Bosna i Hercegovina

Zalmo d.o.o. | Poslovnica Sarajevo
Voditelj poslovnice: Kenan Islamović
Paromlinska 34, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 641 506
E-mail: zalmosarajevo@bih.net.ba

Zalmo d.o.o. | Poslovnica Banja Luka
Voditelj poslovnice: Ranka Marčeta
Gundulovića 68, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 305 200
E-mail: zalmobl@hotmail.com

Zalmo d.o.o. | Diler za Tuzlu
Saradnik: Idoor d.o.o. Tuzla
Albina Herljevića 21, 75000 Tuzla
Tel: +387 36 558-112
Fax: +387 36 558-111
E-mail: info@idoor.ba

Hrvatska

Zalmo d.o.o. | Podružnica Metković
Voditelj podružnice: Lujo Cvjetković
Splitska ul. 54a, 20350 Metković
Tel: +385 91 355 0194
E-mail: zalmohrvatska@gmail.com
OIB: 92250187823
MBS: 060361725

Zalmo d.o.o. | Podružnica Split
Voditelj podružnice: Dino Kemura
Vukovarska 148, 21000 Split
Tel: +385 21 264 460
E-mail: zalmo.split@gmail.com

Druge zemlje

Zalmo d.o.o. | Predstavništvo za Grčku, Kipar, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Keniju
Prodajni predstavnik: Christos Zachopoulos
14th Chlm Thessalonikis – Neon Moudanion, Thessaloniki 54500, Greece
Tel: +30 231 048 6315
E-mail: ninzfiredoors@gmail.com