Sigurnosna vrata

SIGURNOSNA / PROTUPOŽARNA VRATA

MODEL SPV-60

Najnoviji program protupožarnih vrata je certificiran prema EN 16034-1 i testiran prema EN 1634-1.

Vrata su klasifikovana kao EW 60. Protupožarna vrata našim kupcima omogućavaju mogućnost ulaganja u certificirano održivo rješenje, koje može na kraju dati kupcu konkurentske prednosti, zbog visokog standarda vrata.

Ova protupožarna vrata mogu se isporučiti u jednokrilnoj izvedbi.